Klassesammensætning & prøveperiode

Klassesammensætning

Klasserne sammensættes hvert år, og vi tager som udgangspunkt kun børn ind i forbindelse med et nyt skoleår. Dette er af hensyn til klassens dynamik, trivsel og fællesskab hvorfor vi kun undtagelsesvist optager børn i løbet af skoleåret. 

Klasserne sammensættes af flere årgange i samme klasse, med max. 21 antal elever i hver klasse. Klasserne sammensættes ud fra en betragtning ang. Trivsel, alder og faglighed.

Prøveperiode

Vi har ikke prøveperioder på Leonardoskolen. Vi mener ikke, at det er til barnets bedste at være på prøve. Det skaber et unødvendigt pres på barnet og forældrene og ingen børn er sig selv, hvis de ved, de er på prøve eller en eventuelt kommende klassekammerat er på prøve. 

Gennem vores testning, optagelsessamtaler og de arrangementer, vi forhåbentlig ser jer til inden skolestart, har vi sammen dannet os et billede af, om barnet vil have gavn af Leonardoskolen. 

Hvis I efter en opstartsperiode vurderer, at Leonardoskolen ikke er noget for jeres barn, gælder de almindelige regler om udmelding.  Vi forbeholder os ret til at stoppe samarbejdet, hvis barnet eller forældrene ikke lever op til vores værdisæt, mobbe- og voldspolitik eller lignende, og der ikke er sket en bedring efter dialog mellem skole, barn og forældre.