Optagelse & indskrivning

Optagelse

Vi optager elever i 0.-7. klasse i 2021 og vokser til og med 9. klasse som årgangene bliver større.

For at blive optaget på Leonardo-skolen skal barnet være højt begavet. Adgangskravet om høj begavelse er en individuel, konkret vurdering fra barn til barn og vi har derfor ikke specifikke krav til testning, mv.

I 2021 optages der 7 elever pr. årgang, klasserne sammensættes af flere årgange, med et max antal pr. klasse på 21 antal elever. Sammensætningen af klasserne ændrer sig således hvert år efter en rulleplan, men da vi er en lille skole med stort fokus på sammenhold og fællesskab med undervisning på tværs af årgangene, kommer eleverne ikke til at opleve det som et brud eller et savn. Oprykning til nyt klassetrin bliver en del af kulturen og fællesskabet.

Testning

Vi forbeholder os ret til at bede om en (ny) test. Det kan fx være WISC-V, Raven, World Game Test eller andre relevante tests.

Vi ved, at testning af et højt begavet barn kan være en særlig opgave, og hvis man ikke er trænet i at teste højt begavede børn, kan testen give et misvisende resultat. Hvis I allerede har en test, men er i tvivl om hvorvidt den er retvisende, samarbejder vi med forskellige eksterne konsulenter (psykologer og uddannede testere), som både kan foretage testning samt vurdere og aflæse allerede eksisterende tests. På den måde kan vi finde frem til faktorer, som ikke blev afsløret i første omgang. Vi ser ofte, at intelligenstesten ikke giver et korrekt billede af barnets høje begavelse, hvis testeren ikke har viden om og erfaring enten med at teste højt begavede børn eller med at forstå de resultater, der kommer ud af testen. 

Testning står ikke alene. Inden skolestart inviteres barn og forældre til en optagelsessamtale, hvor vi sammen afklarer om Leonardo-skolen er det rigtige valg for jer og jeres barn. 

Hvis I ikke allerede har en test, men ønsker en hurtigt i forbindelse med opstart på skolen, har vi i juni og juli et sær-samarbejde med Gifted Institute, hvor der er forhåndsreserveret tider, så I kan komme til inden for et par dage.

Optagelsessamtale og venteliste

Optagelse sker efter en samlet vurdering af vores samtaler med barn og forældre og eventuelle tests og vi forbeholder os ret til at sige nej til et barn, som efter en samlet vurdering ikke vil kunne trives eller passe ind i Leonardo-skolens hverdag, pædagogik og kultur.

Indkaldelse til de individuelle samtaler sker efter rækkefølgen på ventelisten og det vil altid være en fordel med en høj plads på ventelisten. Når klassen er fyldt, bliver der ikke indkaldt flere elever til samtale. 

Ønsker du at skrive dit barn op til Leonardo-Skolen i Køge, skal du sende en mail på info@leonardo-skolen.dk (skolestart august 2021)

Ønsker du at skrive dit barn op til den kommende Leonardo-Skole Vest, skal du sende en mail til vest@leonardo-skolen.dk (forventet åbning 2023)

Vi tager et ventelistegebyr på 500,- kr. pr. opskrivning, som ikke refunderes. Der kan skrives flere børn op af gangen. Der er obligatorisk medlemskab af støtteforeningen, så længe I har børn på venteliste eller der går på skolen.