Tilsyn

Annette Carlsson blev af forældrekredsen den 19. november 2021 valgt som vores tilsynsførende.