Nye skoler for højt­begavede børn i Køge og i Østjylland

Skolen i Østjylland

åbner til august 2023

At starte endnu en Leonardo-skole er en utrolig spændende opgave. Skolen har en støtteforening der skal hjælpe med, at få Leonardo-skolen Østjylland realiseret. Meld dig gerne ind i dag, og vær med til at få projektet i mål. Følg med på støtteforeningens facebookside eller LinkedIn.

Placeringen af ny skole af denne type er en stor udfordring, da mange faktorer spiller ind. Vi undersøger pt. lokationer i følgende byer: Vejle, Århus, Horsens og Kolding. Vi har en ekstern konsulent til at hjælpe os med at afdække markedet. Det betyder desværre også, at vi ikke kan sige noget konkret om placering endnu.
Men bland dig gerne i debatten, skriv din(e) børn op, og sæt dit præg på beslutningen.

Hvis du vil vide mere om skolen, optagelses­krav eller opskrivning, kan du kontakte os på mail eller tlf.
26 21 15 17.

Skolen i Køge

åbnede d. 16. august 2021.

Skolen er en del af Campus Køge og adressen er: Campusbuen 29, 4600 Køge.

I år optog vi børn fra 0. til 7. klasse, og kommende år optager vi op til 8. klasse, og i 2023 optager vi også 9. klasse.

Hvis du vil vide mere om skolen, er du velkommen til at kontakte os via mail eller følg os på Facebook hvor du også løbende kan følge med i skolen og se hvornår vi holder informationsmøder, mv.
Du er også velkommen til at kontakte Skoleleder Kasper B.L. Larsen på tlf. 93 830 620

Den 4. november holder vi “Åben skole” kl. 17:00 til 18:00 – Kig forbi, se skolen og hør om hvordan vi favner højtbegavede børn i dagligdagen.
Se mere på Facebook  

Leonardo-skolen

Et skoleinitiativ målrettet højt begavede børn

Højt begavede børn har brug for faglige udfordringer og ligesindede de kan spejle sig i.

Alt for mange højt begavede børn keder sig i skolen, mangler udfordringer og føler sig med tiden ensomme. Det kan i værste fald ende i mistrivsel.

Rigtig mange højt begavede børn får aldrig færdiggjort en længerevarende uddannelse, fordi de ikke har lært at lære, da de gik i grundskole.

Leonardo-skolen er opstået på baggrund af et ønske om at give alle højt begavede børn adgang til deres fulde potentiale og til en hverdag i trivsel.

Adgangskrav

For at blive optaget på Leonardo-skolen skal barnet være højt begavet. Adgangskravet om høj begavelse er en individuel, konkret vurdering fra barn til barn og vi har derfor ikke specifikke krav til testning, mv. 

Vi forbeholder os ret til at bede om en test. Det kan fx være WISC-V, Raven, World Game Test eller andre relevante tests.

Vi ved, at testning af et højt begavet barn kan være en særlig opgave, og hvis man ikke er trænet i at teste højt begavede børn, kan testen give et misvisende resultat. Hvis I allerede har en test, men er i tvivl om hvorvidt den er retvisende, samarbejder vi med forskellige eksterne konsulenter (psykologer og uddannede testere), som både kan foretage testning samt vurdere og aflæse allerede eksisterende tests. På den måde kan vi finde frem til faktorer, som ikke blev afsløret i første omgang. Vi ser ofte, at intelligenstesten ikke giver et korrekt billede af barnets høje begavelse, hvis testeren ikke har viden om og erfaring enten med at teste højt begavede børn eller med at forstå de resultater, der kommer ud af testen. 

Testning står ikke alene. Inden skolestart inviteres barn og forældre til en optagelsessamtale, hvor vi sammen afklarer om Leonardo-skolen er det rigtige valg for jer og jeres barn. 

Prøveperiode

Vi har ikke prøveperioder på Leonardo-skolen. Vi mener ikke, at det er til barnets bedste at være på prøve. Det skaber et unødvendigt pres på barnet og forældrene og ingen børn er sig selv, hvis de ved, de er på prøve eller en eventuelt kommende klassekammerat er på prøve. 

Gennem vores testning, optagelsessamtaler og de arrangementer, vi forhåbentlig når at se jer til inden skolestart, har vi sammen dannet os et billede af, om barnet vil have gavn af Leonardo-skolen. 

Hvis I efter en opstartsperiode vurderer, at Leonardo-skolen ikke er noget for jeres barn, gælder de almindelige regler om udmelding. 

Vi forbeholder os ret til at stoppe samarbejdet, hvis barnet ikke lever op til vores værdisæt, mobbe- og voldspolitik eller lignende, og der ikke er sket en bedring efter dialog mellem skole, barn og forældre. 

Optagelse

Optagelse sker efter en samlet vurdering af vores samtaler med barn og forældre og eventuelle tests. Indkaldelse til de individuelle samtaler sker efter rækkefølgen på ventelisten, men vi forbeholder os ret til ikke at tage et barn ind, som efter en samlet vurdering ikke vil kunne trives eller passe ind i Leonardo-skolens hverdag, pædagogik og kultur.

Klasserne sammensættes hvert år, og vi tager som udgangspunkt kun børn ind i forbindelse med et nyt skoleår. Dette er af hensyn til klassens dynamik, trivsel og fællesskab hvorfor vi kun undtagelsesvist optager børn i løbet af skoleåret. 

Det vil altid være en fordel med en høj plads på ventelisten. Når klassen er fyldt, bliver der ikke indkaldt flere børn til samtale. 

Ønsker du at skrive dit barn op til Leonardo-Skolen i Køge, skal du sende en mail på info@leonardo-skolen.dk (skolestart august 2021)

Ønsker du at skrive dit barn op til den kommende Leonardo-Skole Vest, skal du sende en mail til vest@leonardo-skolen.dk (forventet åbning 2023)

(Vi tager et ventelistegebyr på 500,- kr. pr. opskrivning, som ikke refunderes. Der kan skrives flere børn op af gangen)

Priser 2021

Indskrivning/venteliste til Leonardo-skolen.
500 kr

Støtteforening Køge eller
Støtteforening Syd/Østjylland
200 kr./år

Skolepenge kendes først præcist, når vi har overblik over alle omkostninger.
Et forsigtigt bud er ~2.000 kr/md

Efterfølgende søskende
# kr.

Kontakt Østjylland:
Rune Vang Sommer
E-mail: rs@mensa.dk
Tlf: 26 21 15 17

MobilePay: 800494

Leonardo-skolen

Kontakt Køge:
Kasper B.L. Larsen
E-mail: info@leonardo-skolen.dk
Tlf: 93 830 620