Skole for højt­begavede børn 

 Skolen

Skolen er en del af Campus Køge og adressen er: Campusbuen 29, 4600 Køge.

Hvis du vil vide mere om skolen, er du velkommen til at kontakte os via mail eller følg os på Facebook hvor du også løbende kan følge med i skolen og se hvornår vi holder informationsmøder, mv.
Du er også velkommen til at kontakte                skoleleder Jan Bjerre på tlf. 93 830 620

Se mere på Facebook

Næste informationsmøde er ved at blive planlagt
på vores forventede nye adresse :
Skolegade 21, Haslev
Kontakt os gerne på skoleleder@leonardo-skolen.dk for nærmere information.

Leonardoskolen

Et skoleinitiativ målrettet højt begavede børn

Højt begavede børn har brug for faglige udfordringer og ligesindede de kan spejle sig i.

Alt for mange højt begavede børn keder sig i skolen, mangler udfordringer og føler sig med tiden ensomme. Det kan i værste fald ende i mistrivsel.

Rigtig mange højt begavede børn får aldrig færdiggjort en længerevarende uddannelse, fordi de ikke har lært at lære, da de gik i grundskole.

Leonardoskolen i Køge er opstået på baggrund af et ønske om, at give alle højt begavede børn adgang til deres fulde potentiale og til en hverdag i trivsel.

Adgangskrav

Leonardoskolen er for højt begavede børn og unge. Adgangskravet om høj begavelse er en individuel, konkret vurdering fra barn til barn og vi har derfor ikke specifikke krav til testning, mv. Vi forbeholder os dog ret til at bede om en test; det kan fx være WISC-V, Raven, World Game Test eller andre relevante tests.

Testning står dog ikke alene. Inden skolestart inviteres barn og forældre til en optagelsessamtale, hvor vi sammen afklarer om Leonardoskolen er det rigtige valg for jer og jeres barn. 

Ønsker du at skrive dit barn op til Leonardoskolen i Køge, skal du sende en mail på venteliste@leonardo-skolen.dk

Kontakt skolen:

E-mail: info@leonardo-skolen.dk
Tlf: 93 830 620

Leonardoskolen