Nye skoler for højt­begavede børn i Køge og i Aarhus

Skolen i Aarhus

åbner til august 2023

At starte endnu en Leonardoskole er en utrolig spændende opgave. Skolen har en støtteforening der skal hjælpe med, at få Leonardoskolen Vest realiseret. Meld dig gerne ind i dag, og vær med til at få projektet i mål. Følg med på støtteforeningens facebookside eller LinkedIn.

Placeringen af skolen bliver med stor sandsynlighed Aarhus. Bland dig gerne i debatten, skriv din(e) børn op, og sæt dit præg på skolen.

Hvis du vil vide mere om skolen, optagelses­krav eller opskrivning, kan du kontakte os på mail eller tlf.
26 21 15 17.

 Skolen i Køge

åbnede august 2021.

Skolen er en del af Campus Køge og adressen er: Campusbuen 29, 4600 Køge.

Hvis du vil vide mere om skolen, er du velkommen til at kontakte os via mail eller følg os på Facebook hvor du også løbende kan følge med i skolen og se hvornår vi holder informationsmøder, mv.
Du er også velkommen til at kontakte                Skoleleder Pia Mygind på tlf. 93 830 620

Se mere på Facebook  

Næste informationsmøde vil blive annonceret snart. 
Kontakt os gerne på pm@leonardo-skolen.dk for nærmere information.

Leonardoskolen

Et skoleinitiativ målrettet højt begavede børn

Højt begavede børn har brug for faglige udfordringer og ligesindede de kan spejle sig i.

Alt for mange højt begavede børn keder sig i skolen, mangler udfordringer og føler sig med tiden ensomme. Det kan i værste fald ende i mistrivsel.

Rigtig mange højt begavede børn får aldrig færdiggjort en længerevarende uddannelse, fordi de ikke har lært at lære, da de gik i grundskole.

Leonardoskolen er opstået på baggrund af et ønske om at give alle højt begavede børn adgang til deres fulde potentiale og til en hverdag i trivsel.

Adgangskrav

For at blive optaget på Leonardoskolen skal barnet være højt begavet. Adgangskravet om høj begavelse er en individuel, konkret vurdering fra barn til barn og vi har derfor ikke specifikke krav til testning, mv. 

Vi forbeholder os ret til at bede om en test. Det kan fx være WISC-V, Raven, World Game Test eller andre relevante tests.

Vi ved, at testning af et højt begavet barn kan være en særlig opgave, og hvis man ikke er trænet i at teste højt begavede børn, kan testen give et misvisende resultat. Hvis I allerede har en test, men er i tvivl om hvorvidt den er retvisende, samarbejder vi med forskellige eksterne konsulenter (psykologer og uddannede testere), som både kan foretage testning samt vurdere og aflæse allerede eksisterende tests. På den måde kan vi finde frem til faktorer, som ikke blev afsløret i første omgang. Vi ser ofte, at intelligenstesten ikke giver et korrekt billede af barnets høje begavelse, hvis testeren ikke har viden om og erfaring enten med at teste højt begavede børn eller med at forstå de resultater, der kommer ud af testen. 

Testning står ikke alene. Inden skolestart inviteres barn og forældre til en optagelsessamtale, hvor vi sammen afklarer om Leonardoskolen er det rigtige valg for jer og jeres barn. 

Prøveperiode

Vi har ikke prøveperioder på Leonardoskolen. Vi mener ikke, at det er til barnets bedste at være på prøve. Det skaber et unødvendigt pres på barnet og forældrene og ingen børn er sig selv, hvis de ved, de er på prøve eller en eventuelt kommende klassekammerat er på prøve. 

Gennem vores testning, optagelsessamtaler og de arrangementer, vi forhåbentlig når at se jer til inden skolestart, har vi sammen dannet os et billede af, om barnet vil have gavn af Leonardoskolen. 

Hvis I efter en opstartsperiode vurderer, at Leonardoskolen ikke er noget for jeres barn, gælder de almindelige regler om udmelding. 

Vi forbeholder os ret til at stoppe samarbejdet, hvis barnet ikke lever op til vores værdisæt, mobbe- og voldspolitik eller lignende, og der ikke er sket en bedring efter dialog mellem skole, barn og forældre. 

Optagelse

Optagelse sker efter en samlet vurdering af vores samtaler med barn og forældre og eventuelle tests. Indkaldelse til de individuelle samtaler sker efter rækkefølgen på ventelisten, men vi forbeholder os ret til ikke at tage et barn ind, som efter en samlet vurdering ikke vil kunne trives eller passe ind i Leonardoskolens hverdag, pædagogik og kultur.

Klasserne sammensættes med udgangspunkt i såvel alder som pædagogik og trivsel. Vi optager løbende elever, men af hensyn til den samlede dynamik, trivsel og fællesskab beror ethvert optag på en individuel vurdering.

Det vil altid være en fordel med en høj plads på ventelisten. Når klassen er fyldt, bliver der ikke indkaldt flere børn til samtale. 

Ønsker du at skrive dit barn op til Leonardoskolen i Køge, skal du sende en mail på venteliste@leonardo-skolen.dk

Ønsker du at skrive dit barn op til den kommende Leonardoskole Vest, skal du sende en mail til vest@leonardo-skolen.dk (forventet åbning 2023)

(Vi tager et ventelistegebyr på 500,- kr. pr. opskrivning, som ikke refunderes.)

Priser 2023

Indskrivning/venteliste til Leonardoskolen.
500 kr

Støtteforening Køge eller
Støtteforening Vest
200 kr./år

Skolepenge for 2023 er kr. 2500 pr måned.

Kontakt Aarhus:
Rune Vang Sommer
E-mail: vest@leonardo-skolen.dk
Tlf: 26 21 15 17

MobilePay: 800494

Leonardoskolen

Kontakt Køge:
Pia Mygind
E-mail: info@leonardo-skolen.dk
Tlf: 93 830 620