Faglige mål og afgangsprøver

Skolen følger indtil videre de Fælles Mål for folkeskolen, men vil på sigt udarbejde egne læseplaner for fagene.
Herudover tilbyder skolen 9. klasses afgangsprøver.

Dog afviger vi fra læseplanen i tysk, idet vi starter tysk fra 6. årgang, hvilket også bliver implementeret i Folkeskolen fra skoleåret 2025/26


Her kan du finde de faglige mål : https://www.emu.dk/grundskole