Faglige mål og afgangsprøver

Skolen følger indtil videre de Fælles Mål for folkeskolen, men vil på sigt udarbejde egne læseplaner for fagene.
Herudover tilbyder skolen 9. klasses afgangsprøver.


Her kan du finde de faglige mål : https://www.emu.dk/grundskole