Udvalgte samarbejdspartnere

Leonardo-skolen omgiver sig med en række samarbejdspartnere i hverdagen. Både omkring den høje begavelse, de udfordringer der kan være og det store behov for både rummelighed og faglige udfordringer.Leonardoskolen samarbejder med Gifted Instittute. Gifted Institute er specialiserede indenfor høj begavelse og har børn og unge i fokus, herunder også højtbegavede børn og unge, der ligeledes kæmper med en indlæringsvanskelighed. Gifted Institute tester, formidler og hjælper. Den erfaring Gifted Institute besidder danner rammen om samarbejdet med Leonardoskolen – både i forhold til eleverne, uddannelse af personalet og på det individuelle niveau når der er behov for det. Gifted Institute arbejder med individet, familier, skoler og forvaltninger, der har ansvar for børn og unges trivsel. Det gør de blandt andet via samtaler, kurser og workshops samt forskellige andre tilbud til højtbegavede børn og unge.
I et samarbejde med Køge skakklub skaber vi rammerne for at stifte bekendtskab med skak og alt den læring der ligger i det, fagligt og socialt.

  • “Det er dejligt at vi har mulighed for at udvikle børnene. Skakken er en indgangsvinkel til at skabe større fokus, og jeg er sikker på at i løbet af et år eller to vil vi skabe oplevelser og fundament for endnu mere trivsel. Det kan jo være der ydermere kommer et par stjernefrø i den danske skak verden ud af det.” – Finn, Køge Skakklub

Den Frie Digitale Skole er et kollektiv af ressourcepersoner, der alle arbejder med uddannelse, børn, digitalisering og vejledning. Fælles for alle i Den Frie Digitale Skole er, at de er passionerede omkring arbejdet med læring i en digital kontekst. Samarbejdet med Leonardoskolen tager udgangspunkt i det behov nogen elever kan have for at blande en fysisk og en virtuel hverdag.
Der kan der være mange grunde til og de forankres i den individuelle læringsplan.

Derudover krydrer vi hverdagen med eksempelvis et årskort

til Experimentarium i København