Børnesyn, kultur og værdisæt.

På Leonardoskolen er børn og voksne lige, vi arbejder ud fra samme regelsæt og har respekt for hinanden
og for fællesskabet. De regler der gælder for børn, gælder også for voksne, både personale og forældre.

Vi har respekt for hinanden, for den enkelte og for fællesskabet. Det betyder også at vi lærer børnene at
nogle gange må man sætte egne ønsker til side for at tilgodese fællesskabet.
For personalet betyder det, at vi anerkender elevernes, forældrenes og hinandens unikke og komplekse
oplevelsesverden og anerkender at det er vores ansvar som personale i samarbejde med forældrene og
hinanden at skabe de nødvendige rammer for en tryg trivsel.
Vi lærer eleverne at respektere og rumme forskelligheder ved at gå forrest og selv respektere de
forskelligheder alle mennesker, børn som voksne, kommer med.
Vi går ind i barnets verden og deltager, samtidigt med at vi skaber et rum af nærvær og oprigtig
nysgerrighed og deltagelse. Vi møder barnet der hvor det er og anerkender og respekterer barnets
oplevelse af verden og situationer. Vi ved at det at være højt begavet ofte medfører en intens oplevelse af
verden og vi anerkender og rummer både de store og små følelser og bagateliserer ikke barnets oplevelse
af en situation.
Vi anerkender og respekterer at børnene har forskellige behov, både fagligt og socialt og vi arbejder ud fra
en differentierende tilgang på tværs af klassetrin med udgangspunkt i den enkelte elev.
Vi byder forældre og bedsteforældre meget velkomne i undervisningen, under forudsætning af at de
deltager aktivt og hjælper til, enten på holdet/skolen eller som støtte for den enkelte elev.
Forældreinddragelse kan være et godt udgangspunkt i perioder, hvor eleven er kravafvisende eller ikke
læringsparat.