Værdisæt

Ordentlighed
Leonardoskolen bygger på ordentlighed, både i hverdagen og på den lange bane. Det gælder i alle forhold og i alle relationer, både på skolen og i samarbejdet med hjemmet.

Dannelse
Vi lægger vægt på dannelse og klæder vores elever på til at blive selvstændige, myndige borgere og ansvarlige menneske.

Høflighed og respekt i fællesskabet
En skole er et tvunget fællesskab – og det skal vi huske, når det gælder relationer. Vi stiller ikke krav om, at man skal kunne lide hinanden, men vi stiller krav om, at man skal opføre sig høfligt og respektere hinanden. Det gælder både børn og voksne.

Regler
De regler, vi har på Leonardoskolen, er, ligesom de regler, der er i vores omgivende samfund, med til at hjælpe alle til at kunne være i en hverdag med respekt for hinanden. Vi forklarer vores regler til vores børn med udgangspunkt i at vi skal være sammen og derfor skal vi lære at respektere og anerkende hinanden og det betyder også, at man nogle gange skal følge regler, som ikke umiddelbart giver mening for ens eget liv. Vi har ikke regler for reglernes skyld.

Respekt for hinandens følelser
Dit følelsesliv er dit eget. Du har ret til de følelser du har, på de tidspunkter du har dem og du har ret til at blive respekteret for dine følelser.

Udnyt dit potentiale
På Leonardoskolen har højt begavede børn mulighed for at dygtiggøre sig. De lærer at stå lidt på tæer, lærer at gøre sig umage og arbejde for at tilegne sig viden. Vores ambition er at klæde vores elever på til at gøre sig umage og til at udnytte deres potentiale. Vi giver vores elever mod, vilje og evne.

Parat til at møde verden
Vi er ikke en beskyttet boble for højt begavede børn, men et sted hvor de i fællesskab og i samhørighed med ligesindede bliver i stand til trygt og sikkert at møde den verden vi lever i. Den høje begavelse må aldrig blive hverken en undskyldning eller en sovepude.