Hvorfor vælge Leonardoskolen?

Hos os mødes eleverne fagligt og socialt i et fællesskab med ligesindede.

De bliver undervist af lærere, der er specielt trænet i at uddanne højt begavede børn.

Når højt begavede børn og unge mødes fagligt og socialt trives de og får energi og glæde.

Skole-skrammer

Skole-skrammer kalder vi de knubs og nederlag, de højt begavede børn kan få med mødet med den traditionelle skole. Vi er fuldt bevidste om at nogle af de elever, der kommer til Leonardoskolen, har skole-skrammer i mere eller mindre udstrækning. Det er en udfordring som vi gerne tager imod – For alle højtbegavede børn fortjener en god skolegang. Vi forbeholder os dog ret til at afvise et barn, hvis skole-skrammerne er så omfattende, at det vil kræve en omfattende pædagogisk indsats, som vi som nyetableret skole ikke har midlerne til at imødekomme forsvarligt.