Priser

Skolepenge*
SFO/Klub*
2.500 kr./md.
500 kr./md.
Søskenderabat (gælder for 2. barn, 3. barn osv.)25%
Indskrivning/venteliste (refunderes ikke)500 kr.
Støtteforeningen150 for (enlig forsørger) / 200 (familie) kr./år
Depositum som indbetales før skolestart og tilbagebetales når eleven stopper, fratrukket eventuelt sidste måneds skolepenge, opsigelsesperiode, bortkommen materiale og lign.5.000 kr.

* Betales i rater af 12 måneder.
Opsigelse skal foregå skriftligt, og der er løbende måned + en måned i opsigelse for både skolepenge og SFO/Klub.