Priser

Skolepenge*2.500 kr./md.
Søskenderabat (gælder for 2. barn, 3. barn osv.)25%
Indskrivning/venteliste (refunderes ikke)500 kr.
Støtteforening Køge eller Støtteforening Vest (refunderes ikke)150 for (enlig forsørger) / 200 (familie) kr./år
Depositum som indbetales før skolestart og tilbagebetales når eleven stopper, fratrukket eventuelt sidste måneds skolepenge, opsigelsesperiode, bortkommen materiale og lign.5.000 kr.

* Der er en klar forventning om, at skolepengene falder de kommende år.
Skolepengene betales i rater af 12 måneder.