Det formelle

Skolen følger indtil videre de Fælles Mål for folkeskolen, men vil på sigt udarbejde egne læseplaner for fagene.
Herudover tilbyder skolen 9. klasses afgangsprøver.